Jagas pappa

Jagas far är ingen mindre än Larcchan vom Vorstweg. Larcchan ägs av Marjo Hagoort i Holland. Larcchan är välmeriterad på både jaktprov och exteriört i både Tyskland och Holland.
VJP 70p
HZP 167p
B-HZP 179p
VGP 1 ÜF 317p
IMP-A
spl, HN, LN, S

HD A
55 cm

Mer info om Larcchan finns Marjos hemsida :
http://working-smallmunsterlander.webklik.nl/page/larcchan-vom-forstweg
Foto: Marjo Hagoort

Larcchan